Přihláška na Závody kočárků 14. 4. 2019

HORNÍ MOŠTĚNICE

Více info

Odesláním přihlášky resp. účastí na Závodech kočárků dávám souhlas k pořízení foto+video záznamů a jejich následné publikaci. Také jsem si vědom/a toho, že v průběhu závodů nesu za sebe a své děťátko plnou odpovědnost.